Nikolay Shtinkov

E-Card

Nikolay Shtinkov
Replacement professor

Room: STM 429
Office: 613-562-5800 ext. 8649
Work E-mail: nshtinko@uOttawa.ca

Back to top